Intrastat


Intrastat

Agencja CELNIK Intrastat

jest to system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System INTRASTAT w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 roku. Obowiązek przekazywania informacji do systemu o dokonanych przywozach i wywozach  towarów ciąży na przedsiębiorcach, którzy osiągnęli na dany rok sprawozdawczy (kalendarzowy) określone wartości w ramach obrotów.  Wartości te, to tzw. „progi statystyczne” i są one w każdym roku odrębnie ustalane przez Ministra Finansów dla przywozu i wywozu towarów.

Pierwsza grupa progów, to tzw. próg podstawowy, którego przekroczenie oznacza obowiązek składania deklaracji.

Na 2022 rok dla progu podstawowego ustalono następujące wysokości:

  • w przywozie: 4 000 000,00 PLN
  • w wywozie: 2 000 000,00 PLN

Na 2023 rok dla progu podstawowego ustalono następujące wysokości:

  • w przywozie: 5 000 000,00 PLN
  • w wywozie: 2 700 000,00 PLN

Druga grupa progów, to tzw. próg szczegółowy, którego przekroczenie oznacza obowiązek składania bardziej szczegółowych deklaracji – zawierających m.in. warunki dostawy itp.

Na rok 2022 dla progu szczegółowego ustalono następujące wysokości:

  • w przywozie: 65 000 000,00 PLN
  • w wywozie: 120 000 000,00 PL

Na rok 2023 dla progu szczegółowego ustalono następujące wysokości:

  • w przywozie: 80 000 000,00 PLN
  • w wywozie: 128 000 000,00 PLN

Zgłoszenia w formie deklaracji Intrastat za dany okres sprawozdawczy należy dokonać nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

W naszej agencji dokładamy wszelkich starań, aby ofertę opracowania deklaracji optymalnie dopasować do specyfiki klienta.  Cena przygotowania deklaracji uzależniona jest od ilości dostarczanych dokumentów oraz liczby pozycji taryfowych i jest kalkulowana z osobna dla każdego klienta – w ten sposób gwarantujemy najlepsze warunki obsługi.


Kontakt w sprawach deklaracji:  tel. 605 763 864