Obrót z UE


W obrocie towarowym z krajami Unii Europejskiej (EU) oferujemy następujące usługi:

  • wypełnianie i składanie deklaracji akcyzowych AKC-U od sprowadzonych samochodów z krajów Unii Europejskiej
  • sporządzanie i składanie deklaracji statystycznych INTRASTAT w progu podstawowym i szczegółowym

wzory upoważnień do składania deklaracji statystycznych w wywozie i przywozie znajdą Państwo w zakładce "Do pobrania"