Zatrzymane przesyłki pocztowe


Osoby fizyczne, których przesyłki w ramach przepisów obowiązujących od lipca 2021 zostały zatrzymane przez Pocztę Polską do oclenia – mogą w naszej agencji uzyskać pomoc przy odprawie swoich przesyłek w cenie 100,00 PLN (odprawa) + 17,00 PLN (opłata skarbowa za upoważnienie dla agencji celnej). W przypadku firm w analogicznej sytuacji – koszt odprawy w imporcie wynosi 150,00 PLN (brutto)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *